Home

Faktura za izvoz primer movie

Za izvoznu robu carinskom organu (konaan izvoz i privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje) kod koje se sprovodi carinski postupak podnosi se set JCI kojeg ine primerci 1, 2 i 3, a za postupak ponovnog izvoza i tranzita podnosi se set JCI kojeg ine ta sve faktura za izvoz robe mora da sadri, sem onoga to sadri i faktura za plaanje u zemlji. Naao sam na mnogo mesta po neku informaciju, ali ni na jednom mestu sve zajedno. Faktura Raun.

Faktura ili raun predstavlja dokument koji svjedoi da je zakljuen posao odnosno da je stvorena obaveza plaanja Uvoz i izvoz usluga poreski tretman. Poto je broj kompanija koje se bave uvozom i naroito izvozom usluga u stalnom.

porastu, u nastavku teksta emo objasniti poreski aspekt ovih poslovnih promena. Utroseno Proizvedeno Nalog Za Proizvodnju. OTPREMNICA. OSNOVICA za PDV Amount With Rebate Eur IZNOS PDV VAT Amount Documents Similar To FAKTURAPDVIZVOZ. Uploaded by. api. Utroseno Proizvedeno Nalog Za Proizvodnju. Kupac iz Srbije. Kupac iz inostranstva. Promet (prodaja) na koji se plaa PDV.

za robu za usluge. za usluge. Promet (prodaja) osloboen PDV sa Raunfaktura za IZVOZ za robu i usluge USD (Export Invoice) Otpremnica za dobrarobu: Otpremnica za dobrarobu.

Otkupni list priznanica: Otkupni list poljoprivreda sa pdv nadoknadom Otkupni list poljoprivreda bez pdv nadoknade Otkupni list sekundarne sirovine